03 May 2024
Aşağıdaki tabloda paylarını halka arz etmek isteyen şirketlerin yapması gereken işlemlerin ve hazırlaması gereken evrakın bir özeti sunulmuştur. Bu tablo, halka arz sürecinin ana hatlarını içermektedir ve doğası itibarıyla tüm maddeleri içermemektedir. Bunun yanında, halka arz edilecek şirketin özel durumuna göre ilave işlemler yapılması ve/veya sair evrak hazırlanması gerekebilir.   İŞLEM A. Hazırlık 1. Halka...
15 Apr 2024
TURUNÇ authored the Turkish chapter of Lexology Panoramic’s Venture Capital 2024 title. The contributing lawyers were Kerem Turunç, Esin Çamlıbel, Yasemin Erden, Naz Esen and Beste Yıldızili Ergül. The publication, previously known as Getting the Deal Through, is a comparative guide of the legislation relating to venture capital investments in 11 jurisdictions. In addition to Turkey,...
28 Mar 2024
TURUNÇ authored the Turkish chapter of Lexology Getting the Deal Through’s Private Equity (Transactions) 2024 title. The contributing lawyers were Noyan Turunç and Kerem Turunç. The publication, previously known as Getting the Deal Through, is a comparative guide of the legislation relating to private equity transactions in 17 jurisdictions. In addition to Turkey, the jurisdictions covered by...
12 Mar 2024
The Turkish Parliament has recently enacted significant amendments (the “Amendments”) to the Turkish Personal Data Protection Law (“PDPL”). We present below a summary of these Amendments, which will enter into force on June 1, 2024. 1. Processing of Sensitive Personal Data[1] 1.1 Current Legislation According to the current legislation (PDPL article 6), sensitive personal data...
11 Mar 2024
2 Mart 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) önemli bazı değişikler ve yenilikler yapılmıştır. Kanun henüz Resmî Gazete’de yayımlanmamış olmakla birlikte, değişikliklerin 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. [Güncelleme: Kanun 12 Mart 2024...
07 Mar 2024
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) (“Değişiklik Tebliği”) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenip 28 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği ile, aşağıdaki menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası dışında bir para birimi olarak yerine getirilmesi ile...
15 Jan 2024
Reporting requirements under the U.S. Corporate Transparency Act (CTA) commenced on January 1, 2024. Subject to certain exemptions, the CTA requires companies incorporated in the United States or have obtained registration to do business in the United States to provide information about their beneficial owners (i.e., significant shareholders and persons who have substantial control) to...
04 Jan 2024
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Borsa Istanbul tarafından yapılan güncellemeler neticesinde, halka arz edilecek şirketlerin sağlaması gereken bazı mali kriterler aşağıda izah edildiği şekilde güncellenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Değişiklikler SPK tarafından yapılan yeniden değerleme sonucu, 2024 senesinde ilk halka arzlarda aranacak bazı mali şartlar aşağıda izah edildiği şekilde güncellenmiştir.1 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş...
20 Dec 2023
16 Aralık 2023 tarih ve 32401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesine eklenen 14. fıkra ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa eklenen ek 3. madde ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli bulunan yasal düzenlemelerde aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmıştır: Tutar Kalemi Eski...