KULLANIM KURALLARI VE UYARI

Bu internet sitesi TURUNÇ ve faaliyetleri hakkında genel bilgi içermektedir. Bu site değindiği konular hakkında tam kapsamlı bilgi içermemektedir.

Bu sitedeki bilgiler hukuki veya sair mahiyette mütalaa ya da tavsiye niteliğinde değildir ve de hukuki veya sair mahiyette mütalaa ya da tavsiye olarak kullanılmamalıdır. Bu sitedeki bilgilere erişim sağlayan kişiler profesyonel danışmanlık almadan bu bilgilere dayanarak herhangi bir tasarrufta bulunmamalıdır. Her durum kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeli, hukuki yapı buna göre tertip edilmelidir. Tüm hukuki iş ve işlemlerin kendine mahsus özellikleri olması nedeniyle, bu sitede bahsi geçen konuların değinilen neticeleri, gelecekteki herhangi bir işlemin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bir işaret veya taahhüt manasına gelmemektedir.

Bu sitede yer alan bilgi notları, makaleler ve sair yayınlar kaleme alınma tarihleri itibarıyla günceldir ve ilgili mevzuatın güncel hâlini yansıtmıyor olabilir. Her hâlükârda, TURUNÇ bu sitedeki herhangi bir bilgiye erişme neticesinde veya bu bilgiye istinaden gerçekleştirilen herhangi bir tasarruf ya da maruz kalınabilecek herhangi bir zarardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu site üzerinden bilgi aktarımı, edinimi ve kullanımı TURUNÇ ile herhangi bir kişi veya kurum arasında bir vekalet ilişkisi yaratma amacı taşımamakta ve yaratmamaktadır. Bir vekalet ilişkisi oluşması için TURUNÇ’un müstakbel müvekkili temsil etmeyi açıkça kabul etmesi ve vekalet ilişkisinin herhangi bir menfaat çatışması yaratmayacağını önceden teyit etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, sizi temsil etmeyi kabul ettiğimizi size yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe bu siteyi ve bu sitede yer alan e-posta adreslerini bize herhangi bir gizli bilgiyi aktarmak için kullanmayınız. Sizi temsil etmeyi yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece bize göndereceğiniz herhangi bir bilgi, o bilginin ilgili olduğu konuda menfaatleri sizinle çatışan üçüncü bir kişiyi temsil etmemize engel teşkil etmez ve böyle bir durumda tarafımıza iletilen bilgiler gizli bilgi veya avukat-müvekkil muhaberesi olarak nitelendirilemez.

Elektronik iletişimin doğası gereği, bu site üzerinden TURUNÇ ile (veya avukatlarına, diğer çalışanlarına, vekillerine ve temsilcilerine) yapılacak elektronik posta ve sair iletişimler güvenli olmayabilir. Dolayısıyla, Firmamız bu iletişimlerin gizliliği konusunda bir taahhütte bulunmamaktadır.

Lütfen bu sitedeki bilgileri istenmeyen toplu e-postalar yollamak veya taleplerde bulunmak için kullanmayınız. Bu tür eylemler işbu Kullanım Kuralları’nın ihlali manasına gelecektir.

“TURUNÇ”, Turunç Hukuk Bürosu’nun ve ilişkili olup Turunç ismi altına veya Turunç ismini kullanarak ya da bizimle ortak girişim veya işbirliği marifetiyle faaliyet gösteren firmaların, ortaklıkların, kurumların ve kişilerin faaliyetlerinde kullandığı unvandır. Dolayısıyla, bu sitede “TURUNÇ” ve “Firma” terimleri Turunç Hukuk Bürosu ile—gerektiği ölçüde—tüm bu diğer firmaları, ortaklıkları, kurumları ve kişileri işaret eder. “TURUNÇ” tescilli bir markadır.

Bu site herhangi bir şekilde reklam amacı gütmemektedir. Ancak bazı yabancı memleketlerin mevzuatı bakımından bu sitenin içeriği reklam olarak değerlendirilebilir ve içerik ilgili mevzuata tabi olabilir.

Bu sitede üçüncü kişilerin yarattıkları içeriklere veya başka internet sitelerine yönlendiren linklere yer verilmesi TURUNÇ tarafından bir tavsiye veya tasdik anlamına gelmez. Firmamız bu site üzerinden veya başka sitelere verilen linkler marifetiyle erişilen üçüncü kişi içerikleri ve bu siteye link veren başka sitelerin içerikleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. TURUNÇ bu sitede yer alan herhangi bir içerik veya bilgiye link verilmesini yasaklama hakkını saklı tutar.

© 2000 – 2022. Bu sitenin içeriği yerel mevzuat ve uluslararası sözleşmeler tahtında telif hakkı ile korunmaktadır. TURUNÇ, bu sitedeki telif korumasına tabi tüm yayınların, bilgi notlarının, sunumların, metinlerin, resimlerin, grafiklerin ve sair bilgiler ile bu sitenin tasarımı ve sitedeki içeriğin seçimi, tanzimi ve sunumunun telif ve sair haklarının sahibidir veya bunların kullanım hakkına sahiptir. Siteyi kullananlar site içeriğine kişisel kullanımları için erişim ve bilgileri çoğaltma hakkına sahiptir. Kullanıcılar ayrıca siteden zaman zaman ve makul ölçüde alıntı yapıp üçüncü kişilerle kişisel kullanımları için paylaşabilirler. Bu durumda (a) TURUNÇ kaynak olarak gösterilmeli ve (b) paylaşılan metin veya sair içerik herhangi bir şekilde değiştirilmemelidir. İzin verilen bu durumlar dışında TURUNÇ’un önceden yazılı izni alınmadan bu sitede sunulan içeriğin değiştirilmesi, çoğaltılması, kopyalanması veya dağıtılması ile içeriğin ticarileştirilmesi ya da içerikten ticari menfaat elde edilmesi yasaktır. Bu sitenin erişimi kısıtlanmış bölümlerinin özel kullanım kurallarına tabi olması durumunda, ilgili kurallar o bölümler bakımından geçerli olacak ve işbu Kullanım Kuralları ile çelişki hâlinde üstün kabul edilecektir.

Kullanıcıların bu internet sitesini ancak işbu Kullanım Kuralları ve Uyarı’ya riayet etmek koşuluyla kullanım hakkı vardır.