10 Kasım

10 November 2021
Kerem Turunç
160

“…
ankara içlerinde bir adam yaşar
ankara içlerinde anıtkabir’de
sarışın başkumandan
mavi bir kalpak gibi geçirmiş başına
gökyüzünü
rüzgâra verir rüzgâra
kuvayı milliye rüzgârına
hürriyetli türküsünü
…”

Attilâ İlhan
(yarının başlangıcı)