32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler

06 October 2018
Kerem Turunç
368

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) (“İstisnalar Tebliği”) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenip 6 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İstisnalar Tebliği, 13 Eylül 2018’de Resmî Gazete’de yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe giren 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“85 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararı”) ile 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’ın (“32 Sayılı Karar”) 4. maddesine eklenen ve birçok sözleşme türündeki yükümlülüklerin döviz veya dövize endeksli olarak belirlenmesini yasaklayan (g) bendinde öngörülen istisnaları düzenlemektedir. İstisnalar Tebliği aynı zamanda, 85 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 Sayılı Karar’a eklenen ve 85 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yayımından itibaren 30 gün içinde (yani, 13 Ekim 2018 tarihine kadar) yükümlülükleri döviz veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış sözleşme türlerinin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin Geçici Madde 8’in uygulanması ile ilgili düzenlemeler de yapmaktadır.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.