100

29 October 2023
Kerem Turunç
697

“…
demiş ki mustafa kemal
«… memleket demiş
asrî medenî ve müreffeh olacaktır
behemehal
bu demiş bizim için bir hayat davasıdır.»
923’de demiş”

– Attilâ İlhan
(923’de demiş)