Cumhuriyet

29 October 2020
Kerem Turunç
154

“Millet, Cumhuriyet’in bugün ve gelecekte bütün saldırılardan kesin ve ebedî olarak korunmasını istemektedir. Milletin isteği, Cumhuriyet’in tecrübe edilmiş ve müspet neticeleri görülmüş olan bütün esaslara bir an önce ve tam olarak dayandırılması şeklinde ifade edilebilir.”

– Mustafa Kemal