Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

27 April 2015
Kerem Turunç
126

Elektronik ticaret çerçevesinde hizmet sağlayan şirketlerin ticari iletişimine ilişkin esas ve usulleri ve hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını düzenleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“6563 Sayılı Kanun”) 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanun, ticari faaliyetlerini elektronik ortamda yürütmekte olan tüm işletmeler bakımından bazı yükümlülükler getirmektedir.

6563 Sayılı Kanun’un elektronik ticaret kapsamına dahil ettiği faaliyetler son derece geniş tutulmuştur. Buna göre, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler ticari elektronik ileti olarak tanımlanmıştır. Bazı istisnalar dışında, şirketlerin, ticari faaliyetleriyle ilgili herhangi bir müşterisine veya potansiyel müşterilere ticari elektronik ileti gönderebilmesi için bu kişilerden mutlaka önceden onay almış olması gerekmektedir.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.