Etiket ve Fiyat Listeleri ile Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Mevzuat Değişiklikleri

31 July 2019
Kerem Turunç
171

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 18 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış ve 28 Haziran 2014 tarihli Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) etiket ve fiyat listeleri konularında değişiklikler yapılmıştı. Yönetmelik’te yapılan değişikliklere bağlı olarak, 5 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış ve Türkiye içinde üretilen mallarda yerli üretim logosu kullanım yükümlülüğü getirilmişti. Değişiklikler Yönetmeliği ve Değişiklikler Tebliği ile söz konusu Tebliğ ve Yönetmelik’te ilave bazı değişiklikler yapılmıştır.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.