İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu

29 April 2016
Kerem Turunç
199

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu (“Kanun”) 6 Nisan 2016 tarihinde TBMM’inde kabul edilmiş ve 20 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun’un amacı insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması, eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ve işkence ve kötü muamele ile etkin bir şekilde mücadele edilmesini sağlamaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuştur.

Kanun, işverenler bakımından önemli sorumluluklar getirmektedir. Bu sorumluluklar, hem bilgilendirme ve seçim kriterleri gibi hususlar bakımından iş başvurularını hem de çalışanların çalışma şartları ile sık sık gündeme gelen ve “mobbing” olarak bilinen işyerinde yıldırma ve taciz gibi konuları kapsamaktadır.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanan tam metnine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.