Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun

08 April 2016
Kerem Turunç
169

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’inde kabul edilmiş ve dün Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun’un amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Kanun, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi düzenlemektedir.

Kanun’un yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde Kanun’un hükümlerine uygun hâle getirilmek zorundadır. Ayrıca, Kanun’a aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin derhâl silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekmektedir. Ancak Kanun’un yayımlanmasından önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, Kanun’a uygun alınmış kabul edilecektir.

Konuyla ilgili bilgi notumuzu ilişikte takdim ediyoruz. Bilgi notumuza ayrıca buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kanun’un Resmî Gazete’de yayımlanan tam metnine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.