Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

06 November 2017
Kerem Turunç
133

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile veri sorumlusu tarafından Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt başvurusunda kişisel verilerin işlendikleri amaç için saklanacağı azami sürenin belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Veri sorumlusu azami süre sonunda kişisel verileri silmeli, yok etmeli veya anonim hâle getirmelidir.

Veri sorumlularının bu yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik’in tam metnine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.