Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

19 October 2016
Kerem Turunç
115

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, 11 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmeliğin amacı, çalışma yaşamında önemli yenilikler getiren özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkilerinin kurulmasını ve esnek çalışma modellerinin uygulanmasını sağlamaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için özel istihdam bürolarının kuruluşları ve faaliyetleri ile kontrol, denetim ve teftişlerine ilişkin usûl ve esaslar belirlenmiştir.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik’in tam metnine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.