Sermaye Şirketlerinin Genel Kurullarının Toplanması Hakkında Değişiklik

31 March 2011
Kerem Turunç
121

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 18 Mart 2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile, görev süresi dolmuş yönetim kurulu ve denetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırabilmesine imkan imkân tanınmıştır.

Aşağıdaki tabloda bahsi geçen yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yapılan değişiklikler gösterilmektedir:

Yönetmelİğİn İlgİlİ kısmının eskİ halİYönetmelİğİn İlgİlİ kısmının yenİ halİ
g) Diğer

İstifa, görev süresinin dolması veya her hangi bir nedenle organsız kalan şirketlerde, genel kurul; mahkemece atanmış kayyımlar veya davet konusunda yetki verilmiş azlık pay sahipleri tarafından toplantıya çağırılır.

Ortakların tamamının imzalan noterce onaylanmış bir yazı ile genel kurul olarak toplanmak istediklerini Bakanlığa bildirmeleri durumunda, yalnızca şirket organlarının oluşturulması amacıyla toplantı yapılabilir.
g) Diğer

Görev süreleri sona ermiş olsa bile şirket yönetim kurulu veya denetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırabilir. Ancak, istifa veya herhangi bir nedenle organsız kalan şirketlerde ise, genel kurul, mahkemece atanmış kayyımlar veya davet konusunda yetki verilmiş azlık pay sahipleri tarafından toplantıya çağırılır.

Organsız kalan şirketlerde, ortakların tamamının imzaları noterce onaylanmış bir yazı ile genel kurul olarak toplanmak istediklerini Bakanlığa bildirmeleri durumunda, yalnızca şirket organlarının oluşturulması amacıyla toplantı yapılabilir.”

Konuyla ilgili sorularınızı Kerem Turunç’a yöneltebilirsiniz.