Taşınır Rehni Kanunu

30 November 2016
Kerem Turunç
244

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (“Kanun”) 20 Ekim 2016’da 6750 sayılı kanun olarak kabul edilmiş ve 28 Ekim 2016’da Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren kurulan ticari işletme rehinleri için geçerli olacaktır.

Bir teminatlandırma yöntemi olan taşınır rehni uzun yıllardır elverişli şekilde uygulanamamıştır. Zira, Kanun öncesi kural olarak taşınır rehni ancak rehin konusu eşyanın doğrudan devri ile kurulabiliyordu ve taşınır rehninin teslimsiz kurulabilmesi ancak istisnai durumlarda mümkün idi. Bu durumda rehin, hem eşya sahibinin rehin konusu şeyden yararlanmasını engellemekte hem de rehin alana rehin aldığı şeyi koruma, saklama gibi zorunluluklar yüklemekteydi. Kanun’un amacı ise teminatlandırma seçeneklerini kolaylaştırmak ve çeşitlendirilmek, teslimsiz taşınır rehin hakkının kullanımını yaygınlaştırılmak, taşınır rehninde aleniyeti oluşturmak ve özellikle küçük ile orta boy işletmelerin finansmanının hızlı şekilde güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kanun’un tam metnine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.