Ticari Defterler ile ilgili Tebliğ

28 December 2012
Kerem Turunç
110

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 19 Aralık 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları belirlenmiştir.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buradan ve Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.