Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)

06 May 2020
Kerem Turunç
168

4 Ocak 2020’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile ticari elektronik ileti gönderen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kurulacak ulusal ticari elektronik ileti yönetim sistemini (“İYS”) kullanması zorunlu hâle getirilmiştir. Alıcı onaylarının İYS’ne 1 Haziran 2020 tarihine kadar aktarılması gerekmektedir.

İYS’nin işleyişi ve Ticari İletişim Yönetmeliği’nin diğer önemli maddelerinin bir özetini içeren bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Herkese sağlıklı günler dileriz.