Tüketici Hakem Heyetleri Toplantıları ve Belirli Sürelerin Durdurulması

13 April 2020
Kerem Turunç
215

COVID-19 salgınının etkilerine yönelik geçici hukuki düzenlemeler devam ediyor. 10 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir değişiklik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) hakem heyeti toplantılarının ve bazı sürelerin durdurulmasına ilişkin bir geçici madde eklendi.

Söz konusu geçici madde uyarınca tüketici hakem heyetlerinin toplantıları 10/04/2020 tarihinden itibaren 30/04/2020 tarihine kadar durduruldu. Yönetmelik uyarınca tüketici hakem heyetleri ayda en az iki kez toplanmakla yükümlü idi.

Bu tedbirin sonucu olarak, tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla,

a) bilgi ve belgelerin sunulması için tanınan otuz (30) günlük (tebliğ tarihini müteakip) süre,

b) bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için tanınan on beş (15) iş günü süre ve

c) tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen on (10) iş günü süre,

13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur.

Süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden, yani 01/05/2020 tarihinden, itibaren işlemeye başlayacaktır.

Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş (15) gün ve daha az kalmış olduğu hallerde, bu süreler 01/05/2020 tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün uzamış sayılacaktır.

Konuyla ilgili sorularınıza Dr. Esin Çamlıbel, Beste Yıldızili Ergül ve Naz Esen memnuniyetle cevap verecektir.

Herkese sağlıklı günler dileriz.