Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

22 May 2020
Kerem Turunç
266

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (“Kanun”) yayımlanmıştır. Kanun, 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun’un amacı,

– nihai kullanıcıya sunulan ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak,

– piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemek,

– ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve yürütmek veya ürünleri denetlemek için yetkilendirilecek kamu kuruluşlarının görevlerini belirlemek,

– imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek ve

– kalibrasyon, test belgelendirme ve muayene gibi ürünlerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemektir.

Kanun’un bir özetini içeren bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.