Yeni TTK – İkincil Mevzuat (28-29 Ağustos 2012)

30 August 2012
Kerem Turunç
108

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak, 28-29 Ağustos 2012 tarih ve 28395-28396 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki yönetmelik ve tebliğler yayınlanmıştır:

– Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

– Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

– Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

– Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

– Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

– Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

Bu yönetmelik ve tebliğlere ilişkin bilgi notumuza buradan, yönetmelik ve tebliğlerin tam metinlerine ise buradan ulaşabilirsiniz.