Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki Son Değişiklikler

29 June 2012
Kerem Turunç
250

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) ve 6103 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (“Yeni Uygulama Kanunu”) üzerinde bazı değişiklikler yapan 6335 sayılı kanun 26 Haziran 2012’de T.B.M.M. tarafından kabul edilmiş olup, Cumhurbaşkanı’nın imzası ve Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.

Buradan ulaşabileceğiniz bilgi notumuzda Yeni TTK ve Yeni Uygulama Kanunu’nda yapılan değişikliklerin bazılarının özetini, adı geçen kanunlarda yapılan esasa ilişkin değişikliklerin tamamını ve de 6335 sayılı kanunun tam metnini sunuyoruz.