32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan İlave Değişiklikler

16 November 2018
Kerem Turunç
269

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) (“İkinci İstisnalar Tebliği”) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenip 16 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hatırlanacağı üzere, 6 Ekim 2018’de 2018-32/51 No.lu ve aynı konulu bir tebliğ (“Birinci İstisnalar Tebliği”) Resmî Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmişti (bkz. konuyla ilgili bilgi notumuz). İkinci İstisnalar Tebliği, Birinci İstisnalar Tebliği’nde yeniden düzenlenmiş olan Tebliğ No: 2008-32/34’ün 8. maddesinde bazı değişiklikler yapmaktadır.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.