Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği

04 October 2019
Kerem Turunç
174

Girişim şirketlerinin ve girişimcilerin kitle fonlaması yöntemi ile finansmana ulaşmasına imkân sağlayacak Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği 3 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, sadece paya dayalı kitle fonlaması amaçlı kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmalarını ve faaliyetlerini düzenlemektedir. Pay karşılığı yapılmayan kitle fonlamaları (ör. ödül veya bağış karşılığında fon toplanması) Tebliğ’in kapsamında değildir.

Konuyla ilgili bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ’in tam metnine buradan, eklerine buradan ulaşabilirsiniz.