Payların Geri Alımı Hakkında SPK Kararı

22 July 2016
Kerem Turunç
177

Sermaye Piyasası Kurulu, dün yaptığı bir duyuru ile, halka açık şirketlerin kendi paylarını geri alması ile ilgili önemli bir karar almıştır. Bu karar uyarınca:

– Hâlihazırda bir geri alım programı olmayan halka açık şirketler, bir özel durum açıklaması yaparak ve herhangi bir sınıra tabi olmaksızın borsada kendi paylarının geri alabileceklerdir; ve

– Hâlihazırda geri alım programı olan şirketler de, bir özel durum açıklaması yaparak ve de yetkili organlarını bilgilendirerek, herhangi bir sınıra tabi olmaksızın borsada kendi paylarını geri alabileceklerdir.

Bu değişikliklerden önce, payların geri alımının yapılabilmesi için genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi ve, bazı diğer şartların yanı sıra, geri alınan paylarının nominal değerinin daha önceki alımlar dahil olmak üzere şirketin ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmaması gerekmekteydi. Dün alınan kararla bu sınır kaldırılmıştır. Bu düzenlemenin kalıcı olup olmadığı şu an için belli değildir.

Duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sermaye piyasaları ve bu alandaki çalışmalarımızla ile ilgili sorularınıza Kerem Turunç ve Esin Çamlıbel cevap vermekten memnuniyet duyacaktır.