Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nde Değişiklik

01 December 2017
Kerem Turunç
254

Bugünkü Resmî Gazete’de Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (“Tebliğ”) ile ilgili iki önemli değişiklik yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sermaye piyasası araçlarının ihracında kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz bu değişiklikler ile:

– Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri ile ilgili 10. maddenin 2. fıkrasının sonuna şu ekleme yapılmıştır: “Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir. Fiyatın satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce revize edilmesi durumunda halka arza en erken yapılacak özel durum açıklamasını takip eden ikinci gün başlanabilir. Söz konusu revizenin satış ve/veya talep toplama süresi içerisinde yapılması durumunda ise belirlenen halka arz süresine asgari iki iş günü ilave edilir.”

– Sermaye piyasası araçlarının halka arzındaki asgari tahsis yüzdelerini düzenleyen 18. maddenin 4. fıkrasında yapılan değişiklik ile halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin en az yüzde yirmisinin yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunluluğu yüzde ona düşürülmüştür. Aynı fıkrada yer alan yurt içi bireysel yatırımcılara asgari tahsis yüzdesi ise yüzde on olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, aynı fıkraya yapılan bir ilave ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve/veya halka arz edenin talebini de dikkate alarak zorunlu asgari tahsisat oranlarını sıfıra kadar indirebileceği veya bir kata kadar artırabileceği hükme bağlanmıştır.

Değişiklik tebliğinin tam metnine buraya tıklayarak ve Tebliğ’nin tam metnine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili sorularınıza Kerem Turunç veya Dr. Esin Çamlıbel memnuniyetle cevap verecektir.