Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler

19 January 2023
Kerem Turunç
460

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarında yapacakları sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilmeleri ile ilgili esasların bir özetine buradan ulaşabilirsiniz.

3 Eylül 2018’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birçok sözleşme türündeki yükümlülüklerin döviz veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış, daha sonra Tebliğ’de 2018, 2021 ve 2022 senelerinde yapılan değişikliklerle bu yasağa çeşitli istisnalar getirilmiştir.

Konuyla ilgili daha evvel yayınladığımız bültenlerimize buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Tablonun İngilizce hâline ise Knowledge Hub sayfamızdan erişebilirsiniz.