03 May 2024
Aşağıdaki tabloda paylarını halka arz etmek isteyen şirketlerin yapması gereken işlemlerin ve hazırlaması gereken evrakın bir özeti sunulmuştur. Bu tablo, halka arz sürecinin ana hatlarını içermektedir ve doğası itibarıyla tüm maddeleri içermemektedir. Bunun yanında, halka arz edilecek şirketin özel durumuna göre ilave işlemler yapılması ve/veya sair evrak hazırlanması gerekebilir.   İŞLEM A. Hazırlık 1. Halka...
18 Mar 2024
In the first installment of our “Artificial Intelligence – 30+ Years Ago and Now” article series, we discussed a newspaper column authored by our founding partner Noyan Turunç thirty-two years ago. We noted that today’s discussions around artificial intelligence (AI) are consistent with his predictions in that column. Thirty-two years after that column, our managing...
15 Mar 2024
There is another secret, in addition to the ones we’ve solved!There is another light, in addition to these lights.Do not settle for anything you’ve done, go beyond;There is another thing, in addition to all you’ve done.– Omar Khayyam With “artificial intelligence” hot on the agenda, we’ve recalled something. Almost thirty-two years ago, on December 18,...
07 Mar 2024
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) (“Değişiklik Tebliği”) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenip 28 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği ile, aşağıdaki menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası dışında bir para birimi olarak yerine getirilmesi ile...
04 Mar 2024
“Yapay Zekâ – 30 Küsur Sene Önce, 30 Küsur Sene Sonra” yazı dizimizin 1. bölümünde, büromuzun kurucusu Noyan Turunç’un, otuz iki sene önce yazdığı bir köşe yazısından bahsetmiştik. Günümüzde yapay zekâ ile ilgili tartışmaların o yazıda öngörüldüğü biçimde şekillendiğini söylemiştik. O yazıdan otuz iki sene sonra, bu sefer de büromuzun yönetici ortağı Kerem Turunç, TÜSİAD...
01 Mar 2024
Bir sır daha var, çözdüklerimizden başka!Bir ışık daha var, bu ışıklardan başka.Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye;Bir şey daha var bütün yaptıklarından başka.– Ömer Hayyam Son günlerde ‘yapay zekâ’ gündeme gelince hatırladık. Büromuzun kurucusu Noyan Turunç’un, neredeyse otuz iki yıl önce, 18 Aralık 1992 tarihli Ticaret Gazetesi’ndeki köşe yazısı “Yapay Sinir Ağları” idi. O zamanlar ‘yapay...
25 Aug 2023
Managing Partner Kerem Turunç was recently interviewed by the Financial Times (FT) for the article “Turkey leads London and Milan in 2023 IPO race” written by Adam Samson, FT’s country correspondent. The article was published on August 24, 2023, and focuses on the Turkish IPO market, providing valuable insight on recent market developments. Once you...
22 May 2023
Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından düzenlenen Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3) (“Tebliğ”), 18 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, ilk kez, halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının Borsa İstanbul nezdinde yeni kurulacak Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmesine imkân...
03 Apr 2023
12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7440 Sayılı Kanun”) ile çeşitli vergi afları öngörülmüştür. Bunun yanında da, kamuoyunda “deprem vergisi” olarak bilinen bir takım ek vergiler getirilmiştir. Bu ek vergilerden biri 2022 senesinde emisyon primli sermaye artırımı yapan anonim...