25 Aug 2023
Managing Partner Kerem Turunç was recently interviewed by the Financial Times (FT) for the article “Turkey leads London and Milan in 2023 IPO race” written by Adam Samson, FT’s country correspondent. The article was published on August 24, 2023, and focuses on the Turkish IPO market, providing valuable insight on recent market developments. Once you...
22 May 2023
Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından düzenlenen Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3) (“Tebliğ”), 18 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, ilk kez, halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının Borsa İstanbul nezdinde yeni kurulacak Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmesine imkân...
03 Apr 2023
12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7440 Sayılı Kanun”) ile çeşitli vergi afları öngörülmüştür. Bunun yanında da, kamuoyunda “deprem vergisi” olarak bilinen bir takım ek vergiler getirilmiştir. Bu ek vergilerden biri 2022 senesinde emisyon primli sermaye artırımı yapan anonim...
19 Jan 2023
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarında yapacakları sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilmeleri ile ilgili esasların bir özetine buradan ulaşabilirsiniz. 3 Eylül 2018’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birçok sözleşme türündeki yükümlülüklerin döviz veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış,...
25 May 2022
CEE Legal Matters, a publication covering law firm news and legal developments in Central and Eastern Europe, has interviewed managing partner Kerem Turunç as part of the publication’s “The Buzz” series. The interview focused on the the Turkish economy and the Turkish startup scene, and is available on the CEE Legal Matters website.
08 Sep 2017
The Turkish Law on Human Rights and Equality Institution of Turkey (the “Law”) entered into force on April 20, 2016, replacing its predecessor (the Law on Turkish Human Rights Institution). The Law established the Human Rights and Equality Institution of Turkey (the “Institution”), the mission of which is to carry out activities to protect and...
21 Aug 2017
The Turkish Law on Industrial Property (the “Law”) was published and entered into force on January 10, 2017. The Law aims to strengthen the protection of intellectual property rights and adopts a similar method and terminology as those used in European Union legislation. Before the adoption of the Law, intellectual property rights were largely regulated...
28 Apr 2017
Turkey’s first data protection and privacy law (the “Law”) came into force on April 7, 2016. The Law, which is largely in line with the EU’s Data Protection Directive, aims to safeguard the fundamental rights and freedoms of individuals, in particular their right to privacy, with respect to the processing of their personal data. The...
28 Apr 2017
Kerem Turunç has published a guest editorial for the latest issue of CEE Legal Matters, a publication covering law firm news and legal developments in Central and Eastern Europe. Kerem Turunç’s editorial focuses on practicing law and doing business in Turkey and the larger CEE region. The editorial is available in the magazine’s print version...
  • 1
  • 2